KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
BRNO A OKOLÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Informace o aktivitách DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI SOKOLOVSKO, o.p.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA Destinační společnosti Sokolovsko o.p.s.
SPOLEČNOST PRO INFORMACE A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Informace o aktivitách společnosti

obecně prospěšná společnost, navazující svou činností na rychlé změny v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu zavedením destinačního managementu v regionu Sokolovsko - nové systémově řízené struktury, jejichž činnost v zahraničí (Rakousko, Švýcarsko aj.) je již běžnou záležitostí, schopné se uplatnit na stále více se globalizujícím mezinárodním trhu. Její činnost je v souladu s programy cestovního ruchu Karlovarského kraje, rozvoje jednotlivých měst, obcí i dalších subjektů. Cílem je zejména koordinace úzké spolupráce mezi jednotlivými soukromými i veřejnoprávními subjekty cestovního ruchu v regionu za účelem zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb, podpora pozitivní prezentace regionu v České republice i zahraničí, rozvoj pracovních příležitostí, zejména v malém a středním podnikání, ochrana životního prostředí, vzdělávání a další aktivity.
Prezentace regionu Sokolovska navazuje na dlouhou historii, která má své nezastupitelné místo v dějinách našeho státu již od počátků slovanského osídlení, přes významnou roli Loketska po roce 1185 i Sokolova (Falkenau - Sokolí luh) od prvních zmínek v roce 1279, přes vládu Šliků v 15.století a Nosticů, až do začátků dolování hnědého uhlí v 18.století. Právě těžba hnědého uhlí změnila významně tvář a krajinu tohoto regionu v následujících letech, a to spíše k horšímu. Přesto se však zachovala řada památek i přírodních krás, které stojí za zhlédnutí a na jejichž existenci se dá založit rozsáhlá obnova tohoto regionu po útlumu těžby uhlí. Jmenujme namátkou jen Sokolov se svým zámkem a Starým náměstím, hrad Loket, barokní komplex v Chlumu Sv.Maří, Krásno a památky dolování nebo chráněnou oblast Slavkovský les, Krušné hory, rašeliniště Kladská, Svatošské skály a mnoho jiných......
Na to vše navazují současné aktivity zejména Sokolovské uhelné a.s., města Sokolova a dalších subjektů regionu, včetně nově vzniklé Destinační společnosti Sokolovsko, a snaha o uvedení těžební oblasti zpět do života a co nejblíže k původnímu stavu.
Jedním z kroků je i právě probíhající rekultivace krajiny a vytváření nové rekreační oblasti se zábavním parkem přímo v Sokolově a okolí. K již od loňska provozované nově vytvořené vodní nádrži na místě někdejšího lomu Michal přibudou v příštích letech obrovské vodní plochy a rekreační jezera - z toho první dvě určené ke koupání a rybaření již v tomto roce. Sama nádrž Michal se ještě letos rozšíří o rekreační zónu s parkovištěm, bufetem, skluzavku 110 m dlouhou, tobogán 180 m, šatny, kabinky a další zázemí. Do budoucna se uvažuje o dalších atrakcích jako tobogán na pneumatiky, divoký kanálový tobogán, rekreačních bazénech a brouzdališti apod. V plánu jsou hřiště na malou kopanou, florbal, basketbal, plážový volejbal, loděnice s půjčovnou šlapadel. Odpočinek na pláži má zpříjemnit nový trávník se zavlažováním, vymezit se má plocha pro turisty s karavany.
Dále se pracuje na výstavbě golfového areálu u Dolního Rychnova, kde hřiště s 18 greeny, které by mělo splňovat nejpřísnější evropské požadavky, má být provozováno od roku 2005. Mistrovské hřiště s parem 72, dlouhé přes 6 300 metrů je budováno německou firmou STÄDLER GOLF COURSES. Zázemí hřiště by mělo obsahovat i klubový dům s restaurací pro 100 lidí, terasy, golf shop atp.
Dalšími kroky obnovy krajiny je i rekultivace bývalé výsypky vyuhleného lomu Silvestr. Lákat mají v budoucnosti návštěvníky k rekreaci a odpočinku kromě jezer i desítky nově připravovaných naučných a odpočinkových atrakcí (například šedesátihektarová obora se zvěří, zoopark, arboretum s desítkami i exotických dřevin, cyklostezky - objeví se rovněž lavičky, altánky, vybavená dětská hřiště, sportovní palouky a třeba i bludiště z keřů, geologická naučná stezka a mnoho jiných zajímavých prvků), nová sportovní hala aj.
Město Sokolov se má stát podle projektu architektů v blízké budoucnosti městem parků, zeleně a alejí s novými vycházkovými cestami - celé město by obkroužila asi 16 km dlouhá trasa s osmi výletními nebo vyhlídkovými zastávkami, spojených hvězdicovitě vedenými trasami, protínajícími celé město napříč a kde by každá trasa měla svoje vlastní téma a scénář. Jednou z plánovaných akcí je například revitalizace bývalého lomu "Gsteinigt" přímo v centru Sokolova se sportovně-relaxačním využitím, lesoparkem s altány a lavicemi.
Nakonec - navštivte nás a přesvědčte se o všem sami ......
Jistě se máte na co těšit.
Kromě aktivit, které se dají zařadit do oblasti využití pro turistický ruch je připravováno také zájmové území budoucí průmyslové zóny v prostoru okraje výsypky Silvestr v katastrálním území Tisová, území pro tzv. "podnikatelský inkubátor" apod.
Úkolem Destinační společnosti Sokolovsko
je kromě vytváření nového obrazu regionu Sokolovsko i aktivní účast na veletrzích a výstavách, prezentačních akcích, workshopech a konferencích. Z poslední doby lze uvést
 • konferenci "Destinační management a zvýšení prodejnosti regionu" 15.-16.4. 2004 v Ostravě
 • 13.-14.5.2004 Mezinárodní konferenci cestovního ruchu pořádanou Karlovarským krajem v Mariánských Lázních
 • 25.-26.5. 2004 účast v Písku na akci TOURPROPAG 2004
 • 5.-6.10.2004 podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR
Pozvání přišlo například na "Letní lázeňský půlden" 8.6.2004 od Kolegia karlovarských lázeňských lékařů, na Ekonomický seminář JKKD v Sokolově 22.6.2004, Mezinárodní kolokvium "Výuka problematiky cestovního ruchu na vysokých,vyšších a odborných středních školách" 13.10. 2004 v Ostravě aj.
DS se významně se podílí svou vlastní pořadatelskou činností na dění v regionu - například kongresem Ortopedické dny v Sokolově 1.-3.4. 2004 za účasti více než 200 lékařů a zástupců vystavujících firem nebo spolupořádáním Školy modelek v listopadu 2004 a srpnu 2005 s agenturou Ve-model paní Věry Vondráškové -Váňové, finalistky Miss ČR 95, I.vícemiss Queen of clubs . Tento ročník Školy modelek bude pod patronací Miss ČR 1998 a Queen of the World 98 Kateřiny Stočesové. Výuku povedou profesionálové z oboru (např. Miss Slovensko 1999 Andrea Verešová, Miss ČR a Europe 1995 Monika Žídková, Miss ČR Michaela Salačová, Jitka Kocurová, moderátorka Lucie Koňaříková, vizážistka Andrea Podmanická, fotograf Zbyněk Machalický ... a další osobnosti ze světa modelingu).
Významnými akcemi byly a budou například celostátní setkání A.T.I.C 5-6.10.2004 v Sokolově, připravovaná konference "Destinační management" rovněž v Sokolově i jiné plánované akce, jejichž výsledným efektem má být kromě propagace regionu Sokolovska i podpora drobného a středního podnikání zvyšováním počtu návštěvníků a tím i příjmů regionu z turistického ruchu.
Také sportovní aktivity jsou v činnosti DS jedním ze základních pilířů - ať se jedná o připravované soustředění hokejistů CSKA Moskva, švýcarského HC Kloten nebo prvoligového HC Straubing ze SRN, či již uskutečněného campu mládežnického týmu Karlovarského krajského fotbalového svazu, pobytu reprezentačního mužstva ČR v basketbale a dalších týmů různých sportovních odvětví.
Členství v Destinační společnosti Sokolovsko a spolupráce se subjekty
Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s se stává za svou krátkou existenci pojmem v regionálním destinačním managementu. Navázala dobrou spolupráci s městem Sokolov a dalšími městy a obcemi v regionu Sokolovsko, Krajským úřadem Karlovarského kraje, Českou centrálou cestovního ruchu, jednotlivými soukromými podnikatelskými subjekty (jen namátkou můžeme jmenovat G.Benedikt Karlovy Vary,významný mezinárodní výrobce hotelového porcelánu, M.Plan,s.r.o. - nakladatelství a agentura pro rozvoj cestovního ruchu, M..Lázně, Hotel Krušnohor, Ostrov nad Ohří, Dům kultury,Ostrov n.Ohří, p.řed.Ing.Poledníček, Institut pro plánování turistiky a dopravy Praha, Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, Kolegia karlovarských lázeňských lékařů, VŠE v Praze - Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (katedra marketingu), Reiseagentur BENE_VIA, Cheb, časopis SPA LIFE , Hotel SALVE, K.Vary, PRAGO/GASTRO - design&technologie (p.Kolář), Město Chodov, Hrad Loket, hotel Sv.Forian v Lokti, Město Bečov, Olga Haláková - sochařka - Bečov, Penzion U mlýna v Jedlové u Chebu a další).
 • V červnu byla zahájena příprava spolupráce s Regionální hospodářskou komorou POOHŘÍ, kde byly definovány okruhy zájmů a nastíněny podmínky rámcové dohody vstupu do DS Sokolovsko, s Radou sociální a hospodářské pomoci aj.
 • Dalšími zájemci o spolupráci jsou v současné době například Pension U Bláhů z Prahy-Šestajovic s dalšími penziony v okolí, prestižní klinika LEXUM (Klinika refrakční mikrochirurgie) z Prahy-Krče a další subjekty.
 • Byla uskutečněna schůzka s gen. ředitelem SUAS Ing. Štěpánkem , která proběhla dne 18.5.2004 v PARKHOTELU Sokolov. Hlavním tématem byla spolupráce SUAS a.s. a DS o.p.s.. Na schůzce došlo k vyjasnění cílů, náplně práce a zaměření DS a možné společné okruhy zájmu. Ing. Štěpánek konstatoval, že SUAS bude aktivně se podílet na rozvoji činnosti DS, protože činnost kterou vyvíjí a bude vyvíjet DS je potřebná a nutná pro daný region a že očekává, že město bude nadále významným způsobem podporovat tyto aktivity. Byly dohodnuty již konkrétní kroky a kontaktní osoby k propagaci nových aktivit a možností v rámci nového programu obnovy krajiny a rekultivace SUAS. Z jednání dále vyplynulo mj. již aktivní zapojení SUAS do programu DS podporou celostátní konference ATIC.
 • Pokračuje spolupráce s Českou centrálou turistického ruchu - CzechTourism v oblasti tvorby nových produktů a reklamy pro region Sokolovsko a Karlovarský kraj - přednáška "Hledáme novou tvář Sokolovska" byla zařazena na CD "Rukověť odborníka v cestovním ruchu", vydanou ČCCR.
 • Dne 13.9.2004 byla prezentace přednesena na zasedání Hospodářské a sociální rady Sokolovska.
 • Destinační společnost Sokolovsko,o.p.s. byla pověřena Českou centrálou turistického ruchu - CzechTourism vytvořit ve smyslu "Strategie propagace České republiky 2004-2010" nabídku ve formě Národního turistického poduktu pro město Karlovy Vary s fakultativními výlety do Mariánských Lázní, Bečova a Lokte, kde bylo možno určitý prostor využít i pro synergickou propagaci dalších míst turistického regionu Západočeských lázní, jmenovitě Sokolovska (Krásno, Kladská ..... ).
 • Tento turistický produkt pod názvem "Karlovy Vary a perly lázeňského trojúhelníku" byl v měsíci srpnu 2004 předán centrále CzechTourismu v Praze a na tomto základě je připravován ve spolupráci s centrálou CzechTourismu na začátek měsíce listopadu tzv. "fam trip" pro cca 20 zástupců touroperátorů z různých světových destinací, kterým bude tento produkt na místě předveden.
 • Kromě jiného byly na schůzce dne 7.9.2004 projednány další možnosti spolupráce centrály CzechTourism a Destinační společnosti Sokolovsko v oblasti rozvoje cestovního ruchu v regionu a rozšíření působnosti destinačního mangementu na celý oficiální turistický region Západočeské lázně. Tato spolupráce bude v této fázi koncentrována zejména na tvorbu nových turistických produktů a nabídek a jejich propagaci ve všech světových destinacích, prezentaci regionu, tvorbu internetové nabídky a informační báze.
 • Další možnosti spolupráce byly diskutovány v oblasti monitorování cestovního ruchu v regionu apod.
Na významu nabývají aktivity destinační společnosti ve světle podpory středního a drobného podnikání a vzniku pracovních příležitostí ve službách v cestovním ruchu. Čím více turistů do regionu přijede, tím více peněz a pracovních míst se zde bude generovat. Již s ohledem na horizont let 2020 až 2035 a uvažovaný útlum těžby hnědého uhlí se tato otázka jeví pro region jako prioritní a životně důležitá.
Přes všechny uvedené úspěchy DS je vzhledem k prozatím ne zcela zajištěnému financování společnosti velice těžké udržet nastavenou koncepci rozvoje DS a je nutno zvážit další aktivity vedoucí ke stabilizaci a efektivity DS s ohledem na:
- plánování ve středně a dlouhodobé časovém horizontu
- převážné financování v roce 2004 pouze jedním soukromým subjektem
Kromě příspěvků zakladatele a kooperujících členů (první členové již finančně přispěli) je uvažováno s dalším financováním pomocí členských příspěvků od fyzických i právnických osob (soukromý i veřejnoprávní sektor) a účastí na širokém spektru dotačních titulů, grantů, fondů a i vlastní komerční činností, ze soukromých zdrojů,nadací apod.
Meziregionální spolupráce :
 • I pro možnost využití dotačních titulů, kromě jiného, byla navázána spolupráce na projektu "Partnerství" či "Chebská stezka" zahrnující subjekty od Chebu přes Žluticko a Valečsko, Kokořínsko a střední Čechy až do Prahy , kde se jedná o možnosti vzniku nadregionálních produktů a jejich financování z dotačních titulů ČR a EU. V průběhu roku bude podán projekt na "Destinační management" s možností čerpání i osobních nákladů na provoz DM a dle možností bude počet těchto dotačních titulů a grantů dále rozšiřován.
 • Účast na otevření hotelu "Dvořák" v Táboře 5.srpna 2004 - kontakt s regionální samosprávou a dohoda o vzájemné spolupráci při tvorbě interregionálních programů - Tábor, Český Krumlov
 • Účast na semináři " Národní turistické produkty a Strategie propagace České republiky na roky 2004 - 2010", pořádaném 1.10.2004 v centrále CzechTourismu v Praze.
Připravované akce :
 • Účast na workshopu "Turismus a Interreg III A , Česká republika - Svobodný stát Sasko", pořádaném ve dnech 11.-12.10.2004, zaměřeném na přeshraniční spolupráci.
 • Účast na symposiu "PERSPEKTIVA 2004", pořádaném 22-23.10.2004 za účasti představitelů krajů z České republiky, Slovenska a Německa, pořádaném RHK POOHŘÍ, kde bude kromě jiných témat představena Destinační společnost Sokolovsko,o.p.s v bloku wellness - lázeňský cestovní ruch a turistika, golfová hřiště, hoteliérství, turistické svazy a podniky cestovního ruchu.
 • Vstup do "Asociace turistických regionů - ATUR " na základě zájmu představenstva předmětného sdružení.
 • Rozšíření působnosti destinačního mangementu Sokolovska na celou oblast 10 "Západočeský lázeňský trojúhelník" případně oficiální turistický region Západočeské lázně pod již nově založenou o.p.s.
Jednání s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje ing.Behenským dne 10.09.2004 o podpoře vzniku regionální společnosti destinačního managementu a vstupu Karlovarského kraje do destinační společnosti. Tato aktivita byla přivítána a připraveny kroky k realizaci tohoto záměru s předpokládaným termínem listopad 2004.
Zveřejněna byla již celá řada článku v regionálním i celostátním tisku a prezentace byla vydána na několika přednáškových CD. To jen dokumentuje rychlý vzestup významu této společnosti v rámci regionálního cestovního ruchu i v rámci celé České republiky.

RNDr. Miroslav V i d l á k
ředitel DS

Sokolov, dne 7.10.2004

Zveřejněno 07.10.2004 v 09:24 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba