KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
BRNO A OKOLÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Setkání ředitelů se senátory, poslanci, zástupci státních orgánů, hejtmany, primátory, starosty a sponzory.

SENÁT 4.11. 2003 PRAHA
Vážený pane předsedající
Dovolte mně malé ohlédnutí za letošními folklorními festivaly a nástin - výhled možností pro rok 2004.
Více než 80 % festivalů a slavností mělo ve svém programu účast zahraničních souborů či skupin. Prostým součtem je to více než 120 kolektivů ze 37 zemí světa.
Neznáme přesná čísla výjezdů našich souborů do zahraničí, ale odhad činí rovněž více než 210 zájezdů.
Za těmito čísly se skrývá vysoký potenciál možností prezentace České republiky a její - zejména autentické kultury v zahraničí. V roce 2003 jsme organizovali v rámci tak zvaných koleček (hostování zaoceánských souborů) účast skupin z Mexika, Kolumbie, Peru.
Bohužel jsme museli zrušit účast skupin z Indie a Číny v souvislosti s rizikem nemoci SARS. Omlouvám se festivalům, které počítaly s účastí Maorů z Nového Zélandu. Tato skupina nepřijela do České republiky z ekonomických důvodů - chyběly jí prostředky na letenky a v neposlední řadě zde sehrála roli i vnitropolitická situace - Maoři versus Nový Zéland.
Vysoké úsilí bylo vynaloženo na hostování skupiny z Peru v souvislosti s garancí účasti u nás a požadavky Evropské unie. Poděkování zde patří radovi velvyslanectví Peru a našim orgánům ministerstva zahraničí a vnitra, bez nichž bychom Peruánce na našich festivalech neviděli.
Již pro rok 2004 chceme kolečka organizovat ve spolupráci s velvyslanectvími pozvaných států s cílem garance účasti, reprezentace a kvality.
Pracovním názvem "PŮLKOLEČKA" rozumíme hostováním evropských států ( mimo středoevropské ) s účastí na nejméně dvou festivalech.
Nečiníme si nárok a vůbec kapacitní možnost vstupovat do individuálních výměn, ať už v rámci festivalů či jiných regionálních, místních a souborových akcí.
Do konce letošního roku předložíme festivalům návrhy na kolečka - jarní i podzimní pro rok příští. Prozatím jsou v jednání skupiny z Číny, Indie, Indonésie, Nového Zélandu, Austrálie, Severní Afriky, Peru, Mexika, Kolumbie, Brasilie, USA a Canady.
Na půlkolečka připravujeme soubory - ze zemí bývalého SSSR, Rumunska, Turecka, Itálie, Španělska, Portugalska, Anglie, Francie a Švédska. Tyto návrhy předložíme do 28.2.2003 - přes internet. Současně zaktualizujeme formulář - návrh uzavření smlouvy o účasti.
K rychlejší orientaci našich souborů budeme prostřednictvím elektronické pošty zveřejňovat požadavky a nabídky, které FoS ČR obdrží ze zahraničí.
Předpokládám, že do konce roku zveřejníme na internetu celosvětové a evropské festivaly, konané pod záštitou CIOFF, IOV a IGF, termíny našich českých festivalů byly již zveřejněny ve skládačce vydané v červnu tohoto roku a prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí rozeslaných do všech zemí, s nimiž udržujeme diplomatické styky.
FoS ČR navázalo kontakt a uzavřelo smlouvu se správou Českých center - organizace řízená ministerstvem zahraničních věcí.
Vážené dámy a pánové,
Dovolte mně, abych Vás seznámil s aktualizovaným obsazením zahraniční sekce FoS ČR.
Generálním sekretářem pro zahraničí je Dagmar Matonohová, které jsou podřízeni tajemníci pro oblasti - země, či jazykově shodná teritoria.
Tajemnicí pro Slovensko je Viera Zemanová.
Zdenka Kubíčková je tajemnicí pro německy mluvící země ,zejména Rakousko a Německo. Současně je i generálním tajemníkem české sekce I.O.V. Tajemníkem odborné instituce pro světové organizace je Vlasta Ondrušová, zástupce ředitele ÚLK Strážnice.
Tomáš Vašut je koordinátorem pro Rumunsko, Moldávii, Ukrajinu a Maďarsko.
Petra Machálková je tajemnicí pro francouzsky a španělsky mluvící země. Pro rusky mluvící země zajišťují spolupráci Eva Hanková a Zdena Marková. Petr Baláž je tajemníkem pro mládežnické struktury v Evropě.
K dořešení vztahů s I.G.F. je nově jmenována Jitka Horčičková, která je v kontaktu s presidentem Lilem Alexandrem z Itálie
Pro zkvalitnění práce není počet tajemníků konečný a bude dále dle potřeb a okolností rozšiřován.
Prostřednictvím studentů fakult překladatelství v Praze, Brně, Olomouci nabízíme festivalům pomoc při tlumočení.
Mimořádně dobré vztahy udržujeme v rámci světové organizace I.O.V.
Nabídli jsme generálnímu sekretáři Alexandru Veiglovi mimo jiné vydávání Světového kalendáře akcí I.O.V. a to včetně korektury, tisku a distribuce do celého světa.
Systematičnost práce FoS ČR a etnografů byla vedením I.O.V. oceněna v letošním roce mimořádným oceněním - čestným členstvím.
Vyznamenání se dostalo těmto našim osobnostem:

1. Ivo STOLAŘÍKOVI
2. Jaroslavu ŠTIKOVI
3. Richardu KLAUDOVI
4. Radomilu REJŠKOVI
5. Evě REJŠKOVÉ
6. Petru MĚDÍLKOVI
7. Zdenku PŠENICOVI
Čestná členství jsou o to cennější, že jejími držiteli na celém světě je pouze 37 osob.
Vážené dámy a pánové, chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši práci na festivalech, za Vaši podporu - finanční či morální.
Úspěchy, které festivaly dosahují nejsou, jen v prezentaci tradic
a kultury, ale zejména ve využití schopností a volného času mládeže.
A to jistě stojí za podporu i do příštích období.
Děkuji Vám za pozornost
Liptál - Praha, 4.11.2003

Ladislav Michálek

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: MICHÁLEK Ladislav

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 13.11.2003 v 09:18 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba